วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกนะคะ


 

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น