วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา

 

การนำองค์กรของผู้บริหาร (ผู้นำสูงสุด) โรงเรียนปรางค์กู่

 


วงจรคุณภาพการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน

และกระบวนการกำหนดทิศทางเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน โรงเรียนปรางค์กู่


ค่านิยมองค์กร STYE – PK Model ประกอบด้วย

    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น