วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ม ID-Plan 2562

 
(วางแผนพัฒนาตนเองตลอดปีการศึกษา 2562 โดยข้อมูลรายละเอียดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ว่างไว้ก่อน
พิมพ์ออกมาแล้วไม่ต้องเข้าเล่ม ใส่สันหรือใช่คลิปหนีบก็ได้ เมื่อทราบรายละเอียดวิชาที่สอนในภาคเรียนที่ 2 จึงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์เข้าเล่มนะคะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น