วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คำสั่งประกันคุณภาพ ควบคุมภายใน จัดทำแผนฯ

คำสั่งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ปี 2560-2563) ดาวน์โหลดที่นี่
คำสั่งจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลดที่นี่
คำสั่งควบคุมภายใน  ดาวน์โหลดที่นี่
คำสั่งประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดาวน์โหลดที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น